วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ครัวบ้านดร จัดอาหารกลางวันแบบ BUFFET

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ครัวบ้านดร จัดอาหารกลางวันแบบ BUFFET ณ.ห้อง ดร.สิงโต ม.พายัพ

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ครัวบ้านดร จัดอาหารกลางวันแบบ B…

มหาวิทยาลัยพายัพ โดยสำนักบริการวิชาการและวิจัย (UNISEARCH) ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย ให้เป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ขอเชิญ 🍞🥣🌭 #ผู้สัมผัสอาหาร เข้ารับการอบรม #หลักสูตรสุขาภิบาลสำหรับผู้สัมผัสอาหาร โดยอบรมผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom 📅วันที่ 29 มกราคม 2565 ⏰ เวลา 9.00-12.00 น.