วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ครัวบ้านดร จัดอาหารกลางวันแบบ BUFFET

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ครัวบ้านดร จัดอาหารกลางวันแบบ BUFFET ณ.ห้อง ดร.สิงโต ม.พายัพ

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ครัวบ้านดร จัดอาหารกลางวันแบบ B…