บ้านพักนานาชาติฯให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม แก่ “ภาษาศาสตร์” เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.62 ณ ใต้ถุนตึกเพ็นเทคอส