🤝 “ม.พายัพ ร่วมใจ ให้ความร่วมมือกรมอนามัย สธ. คัดกรองความเสี่ยงโควิดให้เป็นสถานศึกษาปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19”🤝

📌 ด้วยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแอปพลิเคชัน “ไทยเซฟไทย” ให้คนไทยมีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยออกมาตรการบังคับใช้กำหนดให้ทุกองค์กร/สถาบันในประเทศไทย ร่วมประเมินความเสี่ยง คัดกรองตน และทราบผลทันทีว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงใด

📱📲  จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน เข้าประเมินตนเองในระบบ “ไทยเซฟไทย” ตามมาตรการสำหรับสถานศึกษา เพื่อประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อโควิด 19 โดยทำตามขั้นตอนได้ง่ายๆ จากสื่อ PR แนบมานี้

⚠️⚠️⚠️  โปรดเข้าระบบประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาอนุญาตให้สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอน Onsite ได้ ⚠️⚠️⚠️

ไทยเซฟไทย-มหาวิทยาลัยพายัพ