บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ ให้บริการห้องประชุมแก่ “ภาคีเครือข่ายโครงการปลูกกัญชาและกัญชง” ในการประชุมหารือเพื่อสรุปแนวทางการดำเนินโครงการกัญชาและกัญชงทางการแพทย์และการเพิ่มมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ ในวันเสาร ์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารบ้านพักนานาชาติภราดรภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ