SHA Plus
ห้องอาหารบ้านพักนานาชาติภราดรภาพ ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA Plus ตามโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จาก ททท. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการ