✨มหาวิทยาลัยพายัพ โดยสำนักบริการวิชาการและวิจัย (UNISEARCH) ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย ให้เป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

ขอเชิญ 🍞🥣🌭 #ผู้สัมผัสอาหาร เข้ารับการอบรม #หลักสูตรสุขาภิบาลสำหรับผู้สัมผัสอาหาร โดยอบรมผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom

📅วันที่ 29 มกราคม 2565 ⏰ เวลา 9.00-12.00 น.
โดยท่านสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่
https://forms.gle/9YngzCdo5dAse9ay6

หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์ของกรมอนามัย
(https://foodhandler.anamai.moph.go.th/register_fhandler?type=1)
ค่าลงทะเบียน 250 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ
☎️0 5385 1478 ต่อ 7281
📞08 5036 1306
#อบรมสุขาภิบาลสำหรับผู้ประกอบกิจการและผุ้สัมผัสอาหาร
#UnisearchPYU #สำนักบริการวิชาการและวิจัย
#PayapUniversity #มหาวิทยาลัยพายัพ