วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ครัวบ้านดร จัดอาหารกลางวันแบบ BUFFET ให้กับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ม. พายัพ ณ.ห้อง ดร.สิงโต จำนวนแขก 53 ท่าน