บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ ให้บริการอาหารว่าง อาหารกลางวัน แก่ Christian Conference of Asia – Health & Healing เมื่อวันที่ 10-12 ต.ค.65