รายการอาหารไทย ชุด หรือ บุฟเฟต์ราคาท่านละ 160 บาท

Thai Set or Buffet Menu 160 Baht

(บริการตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป Serve for at least 30 Pax)

ราคารวมค่าบริการ 10% แล้ว All prices are inclusive of 10% service charge

"ชุดที่ 1"

Menu 160- A
1. น้ำพริกหนุ่ม ไข่ต้ม ผักลวก Northern young chili pasted serve with Boiled Eggs and vegetable.
2. ไก่ตุ๋นฟัก เห็ดหอม Pickled lemon chicken mushroom soup.
3. หมูอบยอดผักน้ำแดง Roasted pork with vegetable top in red sauce.
4. ผัดผักรวมหมูกรอบ Stir fried vegetable with deep fried pork.
5. ข้าวสวย Steamed rice
6. ผลไม้รวม Fruit in season.

"ชุดที่ 2"

Menu 160- B
1. ลาบอิสานหมู Minced pork North- Eastern Style.
2. ต้มข่าไก่ Chicken and Thai herb in coconut milk soup.
3. ปลาผัดคื่นช่าย Stir fried fish with celery.
4. ผัดผักฮ่องเต้ไข่นกกระทา Stir fried vegetable and egg bird.
5. ข้าวสวย Steamed rice
6. ผลไม้รวม Fruit in season.

"ชุดที่ 3"

Menu 160- C
1. แกงเผ็ดไก่ Chicken in red curry.
2. ยำวุ้นเส้นหมูยอ Salad glass noodle with mhuyor.
(Streamed spicy pig ball wrapped in banana leaf)
3. ปลาผัดเปรี้ยวหวาน Stir Fried red snapper in sweet and sour sauce.
4. ผัดขี้เมาเต้าหู้ปลา Stir fried fish tofu with chili, bamboo shoots, onions and basil leaves.
5. ข้าวสวย Steamed rice
6. ผลไม้รวม Fruit in season.

"ชุดที่ 4"

Menu 160- D
1. น้ำพริกอ่อง แคบหมู Chili paste with mince pork and tomato.
2. ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ Plain soup with tofu and minced pork.
3. ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ Stir fried Chicken with cashew nut.
4. สี่สหายน้ำแดง Stir fried four vegetables in red sauce.
5. ข้าวสวย Steamed rice
6. ผลไม้รวม Fruit in season.